Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Thị Xã Bình Long Bình Phước

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Bình Long.

  • BIDV Thị Xã Bình Long
  • PGD Bình Long

    Số 327 Đường Nguyễn Huệ, Phường An Lộc, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước