Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Chơn Thành Bình Phước

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chơn Thành.

  • BIDV Huyện Chơn Thành
  • PGD Chơn Thành

    Đường số 11 Ấp Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước