Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Yên Phong Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Yên Phong.

  • BIDV Huyện Yên Phong
  • PGD KCN Yên Phong

    KCN Yên Phong,Xã Long Châu,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh