Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Thuận Thành Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuận Thành.

  • BIDV Huyện Thuận Thành
  • PGD Số 1 Yên Phong

    Phố Chờ,Thị trấn Chờ,Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh