Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Gia Bình Bắc Ninh

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Gia Bình.

  • BIDV Huyện Gia Bình
  • PGD Nguyễn Văn Cừ

    Số 99 Nguyễn Văn Cừ,Thị trấn Gia Bình,Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

  • BIDV Huyện Gia Bình
  • PGD Gia Bình

    Số 148 đường Nguyễn Văn Cừ,Thị trấn Gia Bình,Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh