Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Chợ Mới Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Mới.

  • BIDV Huyện Chợ Mới
  • PGD Chợ Mới

    17A Trần Hưng Đạo, Thị trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang