Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Huyện Chợ Đồn Bắc Kạn

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chợ Đồn.

  • BIDV Huyện Chợ Đồn
  • PGD Chợ Đồn

    Tổ 2A,Thị trấn Bằng Lũng,Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn