PGD Tiểu Cần

  • Địa chỉ: 134 Quốc lộ 60 Khóm 1, Thị trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại: 0743.612345
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tiểu Cần