PGD Càng Long

  • Địa chỉ: Quốc lộ 53 Khóm 2 , Thị trấn Càng Long, Huyện Càng Long, Tỉnh Trà Vinh
  • Số điện thoại: 0743.883756
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h00 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Càng Long


Các chi nhánh BIDV Huyện Càng Long