PGD Chợ Gạo

  • Địa chỉ: Lô 3-4, Đường số 9, Khu dân cư Long Thạnh Hưng, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
  • Số điện thoại: 073.3583127
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30- 11h30, Chiều: 13h30 - 16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chợ Gạo