PGD Tân Châu

  • Địa chỉ: Số 479 Lê Duẩn, Khu phố 1, Thị trấn Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
  • Số điện thoại: (066) 3730777
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h00, Chiều: 13h30 - 16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tân Châu