PGD Gò Dầu

  • Địa chỉ: Kiosque 17, 18, 19, 20, Quốc lộ 22B, Khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
  • Số điện thoại: (066) 3765449
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h00, Chiều: 13h30 - 16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Gò Dầu