CN Tây Ninh

  • Địa chỉ: Số 492 Đường 30/4, Khu phố 5, P. 3, TP Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
  • Số điện thoại: (066) 3.821256
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00 - 11h00, Chiều: 13h30 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Tây Ninh