PGD Mường La

  • Địa chỉ: TT Mường La, H. Mường La, Tỉnh Sơn La,Thị trấn ít Ong,Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
  • Số điện thoại: (022) 3. 830459
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h 30, Chiều: 13h 30 - 17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Mường La