PGD Chiềng Lề

  • Địa chỉ: 379 Chu Văn Thịnh, Tổ 11,Phường Chiềng Lề,Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  • Số điện thoại: (022) 3, 754027
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h 30, Chiều: 13h 30 - 16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chiềng Lề


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Sơn La