CN Sơn La

  • Địa chỉ: Số 188 Đường Tô Hiệu, TP Sơn La, Tỉnh Sơn La,Phường Tô Hiệu,Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
  • Số điện thoại: (022) 3757999
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30- 11h 30, Chiều: 13h 30- 17h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Sơn La


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Sơn La