PGD Vĩnh Linh

  • Địa chỉ: Khóm Hữu Nghị,Thị trấn Hồ Xá,Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: (053) 3. 623623, 051.3613613
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Vĩnh Linh