PGD Thị xã Quảng Trị

  • Địa chỉ: 232 Trần Hưng Đạo,Phường 2,Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: (0533).678.666/678.232
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7.00 - 11.00, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thị xã Quảng Trị