PGD Đông Hà

  • Địa chỉ: Số 75 Lê Duẩn,Phường 1,Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: (053) 3. 850150, 053.2210903
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đông Hà


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Đông Hà