CN Quảng Trị

  • Địa chỉ: Số 24 Hùng Vương, Phường 1,Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • Số điện thoại: 053.3853741;051.3553111
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quảng Trị


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Đông Hà