PGD Đức Phổ

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: (055) 3. 979989/979889
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h30-16h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Đức Phổ