PGD Bình Sơn

  • Địa chỉ: Tổ 3,Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: 055.3.530068/ 530069
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h30-16h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Bình Sơn


Các chi nhánh BIDV Huyện Bình Sơn