CN Quảng Ngãi

  • Địa chỉ: Số 56 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm,Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
  • Số điện thoại: (055) 3. 714868
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quảng Ngãi


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Quảng Ngãi