PGD Điện Nam - Điện Ngọc

  • Địa chỉ: KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: (0510) .3943962 mã vùng mới(235).3943962
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h00-11h00, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Nam - Điện Ngọc


Các chi nhánh BIDV Huyện Điện Bàn