PGD Điện Bàn

  • Địa chỉ: Số 83 đường Mẹ Thứ,Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: (0510) 3. 716775 mã vùng mới (235).3716775
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Điện Bàn


Các chi nhánh BIDV Huyện Điện Bàn