PGD Chu Lai

  • Địa chỉ: 65 Phạm Văn Đồng, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: (0510) 3. 570573 mã vùng mới (235).3570573
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Chu Lai