PGD 562 Phan Chu Trinh

  • Địa chỉ: Số 562 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: (0510) 3. 858997 mã vùng mới (235).3858997
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD 562 Phan Chu Trinh


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Tam Kỳ