CN Quảng Nam

  • Địa chỉ: Số 112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh,Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
  • Số điện thoại: (0510). 3859188 mã vùng mới (235).3859188
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Quảng Nam


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Tam Kỳ