Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại Quảng Nam

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 18 quận huyện của Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Núi Thành 1 địa điểm, Huyện Quế Sơn 1 địa điểm, Huyện Điện Bàn 2 địa điểm, Thành Phố Hội An 2 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm,...

    • Thành Phố Tam Kỳ
    • CN Quảng Nam

      Số 112 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh,Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

    • Thành Phố Hội An
    • CN Hội An

      Số 537 đường Hai Bà Trưng,Phường Cẩm Phô,Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

    • Huyện Quế Sơn
    • PGD Hương An

      Xã Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

    • Thành Phố Hội An
    • PGD Cẩm Phô

      Số 166 Nguyễn Trường Tộ,Phường Sơn Phong,Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

    • Huyện Điện Bàn
    • PGD Điện Bàn

      Số 83 đường Mẹ Thứ,Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

    • Huyện Núi Thành
    • PGD Chu Lai

      65 Phạm Văn Đồng, Xã Tam Hiệp, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

    • Thành Phố Tam Kỳ
    • PGD 562 Phan Chu Trinh

      Số 562 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

  • Xem tiếp...

Chi nhánh BIDV tại quận/huyện của Quảng Nam