PGD Thanh Hà

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A,Xã Thanh Trạch,Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại: (052) 3. 656266
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h00 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Hà


Các chi nhánh BIDV Huyện Bố Trạch