PGD Hòn La

  • Địa chỉ: Quốc lộ 1A, xã Quảng Phú,Xã Quảng Phú,Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại: (052) 3.599098
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng:Mùa hè: 07h00-11h00 , Mùa đông: 07h00-11h30 Chiều: Mùa hè: 13h00-16h30, Mùa đông: 13h30-16h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Hòn La