PGD Bắc Lý

  • Địa chỉ: Tiểu khu 14,Phường Bắc Lý,Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình,Tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại: (052) 3. 844765
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30 - 17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Bắc Lý


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Ba Đồn