CN Bắc Quảng Bình

  • Địa chỉ: 368 Quang Trung,Phường Ba Đồn,Thị xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình
  • Số điện thoại: 052.3512463
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: Mùa hè: 07h00-11h00, Mùa đông: 07h00-11h30, Chiều: Mùa hè: 13h30-17h;00, Mùa đông: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Quảng Bình


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Ba Đồn