PGD TP Tuy Hoà

  • Địa chỉ: Số 234 đường Trần Hưng Đạo, Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
  • Số điện thoại: (057) 3. 819244
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD TP Tuy Hoà


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Tuy Hòa