PGD Phú Lâm

  • Địa chỉ: Số 310 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
  • Số điện thoại: (057) 3. 852368
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phú Lâm


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Tuy Hòa