Phòng Giao Dịch Đoàn Kết

  • Địa chỉ: Số 211-213, Đường Vừ A Dính,Phường Đoàn Kết,Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
  • Số điện thoại: 0231.3878389
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Buổi sáng: 7h30-11h30Buổi chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Phòng Giao Dịch Đoàn Kết


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Lai Châu