PGD Phong Thổ

  • Địa chỉ: 0,Thị trấn Phong Thổ,Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu
  • Số điện thoại: (0231) 3. 896389
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-12h, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phong Thổ