PGD Ngọc Hồi

  • Địa chỉ: Số 915 Đường Hùng Vương, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum
  • Số điện thoại: 0603.887788
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h-11h, Chiều: 13h-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Ngọc Hồi