CN Hưng Yên

  • Địa chỉ: Số 240- Nguyễn Văn Linh,Phường Hiến Nam,Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: (0321) 3. 861666
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30 - 12h00, Chiều: 13h30 - 17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Hưng Yên