CN Bắc Hưng Yên

  • Địa chỉ: Ngã tư Phố Nối,Xã Nghĩa Hiệp,Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên
  • Số điện thoại: (0321) 3. 972516
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-12h00, Chiều: 13h30-17h00
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến CN Bắc Hưng Yên