PGD Lương Sơn

  • Địa chỉ: Tiểu khu 8,Thị trấn Lương Sơn,Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình
  • Số điện thoại: (0218) 3. 823567
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Lương Sơn