PGD Nguyễn Đình Chiểu

  • Địa chỉ: Toà nhà 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: (08) 3. 39333308
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h - 17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Nguyễn Đình Chiểu


Các chi nhánh BIDV Quận 3