PGD Tứ Kỳ

  • Địa chỉ: Số 393, Đường 391, Khu La Tỉnh Nam,Thị trấn Tứ Kỳ,Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 03203746262/3746161
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: 7h45 -11h30 ;Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tứ Kỳ