PGD Tiền Trung

  • Địa chỉ: Km59, Quốc lộ 5,Phường ái Quốc,Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3752636
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h45-11h30, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Tiền Trung


Các chi nhánh BIDV Thành Phố Hải Dương