PGD Thanh Miện

  • Địa chỉ: Bưu điện huyện Thanh Miện, Khu 2,Thị trấn Thanh Miện,Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3654 555
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 08h00-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Miện