PGD Thanh Hà

  • Địa chỉ: TT Viễn Thông Thanh Hà, Xóm 1 Đông Phan,Xã Tân An,Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3970.970
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 8h00-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Thanh Hà