PGD Sao Đỏ

  • Địa chỉ: Số 3 Phố Thái Học 1,Phường Sao Đỏ,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3586144
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Sao Đỏ


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Chí Linh