PGD Phả Lại

  • Địa chỉ: Khu dân cư Phao Sơn,Phường Phả Lại,Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3582974
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h30-11h30, Chiều: 13h30-17h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Phả Lại


Các chi nhánh BIDV Thị Xã Chí Linh