PGD Nam Sách

  • Địa chỉ: Bưu điện huyện Nam Sách,Thị trấn Nam Sách,Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3757088
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 07h45-11h30, Chiều: 13h30-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Nam Sách