PGD Kim Thành

  • Địa chỉ: Số 68, Quốc lộ 5, Khu phố Ga,Thị trấn Phú Thái,Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320.3721721
  • Số Fax:
  • Giờ mở cửa: Thứ 2-6: Sáng: 7h45-11h30, Chiều: 13h00-16h30
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến PGD Kim Thành